Tarihçe

Türkiye’nin tıp tarihine baktığımızda bütün tıp dallarının kuruluşunda ve gelişmesinde daima askeri doktorlar ve Gülhane’yi önde görüyoruz. Türkiye’de Nöroşirürji’nin başlangıcında da öyle olmuştu. Türkiye’de ilk Nöroşirürjikal operasyonu gerçekleştiren Askeri Tıbbiye'de hekim olan Cemil Paşa’dır. Cemil Paşa (Cemil Topuzlu) 1905 yılında yayınladığı “Memories at observations Medicales” isimli kitabında Jaksonien epilepsisi olan hastada trepanasyon ameliyatı , bir periferik sinir tamiri ve pott absesi sonucu paraplejik olan bir hastaya laminektomi ameliyatı yaptığını ve bu ameliyatların şifayla sonuçlandığını yazmıştır.

Dünya’da Nöroşirürji ile ilgili operasyonları ilk başlatanlar Genel Cerrahlar olmasına rağmen bir nöroşirürji uzmanının nöroşirürjinin bilim dalı olarak kurulmasında destek ve katkıları olmuştur. Türkiyede’de bu katkı bir asabiyeci olan Dr. Reşit Tahsin’den gelmiştir. Daha sonra yine bir askeri tıbbiyeli olan Mazhar Osman 1908 yılında Almanya’daki tahsilinden sonra cerrahlara Nöroşirürjiyi telkin etmiş (1920-30’lu yıllarda) ve Türkiye’nin ilk sertifikalı Nöroşirürjiyeni olan Dr. Abdulkadir Cahit Tüner ve daha sonra Dr. Cemil Şerif Baydur ve Dr. Hami Dilek ‘in yetişmesinde katkıda bulunmuştur. 1950’li yıllarda Dr. Recai Ergüder bir genel cerrahi hocası olmasına rağmen bazı sinir cerrahi olguları dahil her türlü ameliyatı büyük bir ustalıkla yapıyordu. Yine o yıllarda Dr.Naci Ayral iki yıl Amerika’da genel cerrahi ve kısmen nöroşirürji üzerine çalışmış, Kore’den dönen yaralıların kafasındaki şarapnel parçalarını çıkarıyor, gerekenlere laminektomi yapıyordu.

1958 yılında GATA Nöroşirürji Kliniği müstakil olarak kurulduğunda Dr. Zinnur Hüseyin Rollas Nöroşirürji kliniğine atanmıştır. 1965 yılında Amerika’daki Nöroşirürji eğitimini tamamlayan Dr. Hamit Ziya Gökalp ile beraber başlayan gerek yapılan müdahaleler , gerek planlanan hedefler açısından çağına uygun bir Nöroşirürji kliniğinin kurulmasının başlangıcı olarak kabul edilebilir.

1972 yılında Dr. Hamit Ziya Gökalp’in emekli olup, Ankara Tıp Fakültesi’ne geçmesi ile Dr. Şefik ÜNLÜ 18 yıl bu kliniğin direktörlüğünü ve 1980 yılından itibaran GATA Tıp Fakültesi’nin kurulmasıyla da Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.

GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Gülhane’nin tarihsel süreci içindeki önderliğini kendi branşında da devam ettirmiştir. Türkiye’de ilk fonksiyonel nöroşirürji uygulamaları olan epilepsi cerrahisi 1967 yılında Prof. Dr. Hamit ZİYA GÖKALP ile başlatılmıştır. Yine Türkiye’de bugün dahi örneği olmayan Mikrocerrahi eğitim ve araştırma merkezi 1985 yılında Prof. Dr. Erdener TİMURKAYNAK tarafından kurulmasından bu yana Beyin ve Sinir Cerrahi A.D. bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. GATA Mikrocerrahi Eğitim Merkezi’nde 800”e yakın sivil ve askeri cerraha mikrocerrahi eğitimi verilmiştir.

1990-2001 Yılları arasında Prof. Dr. Naci SEBER Beyin ve Sinir Cerrahi A.D. Başkanlığı’nı yürütmüştür.

2001-2005 yıllları arasında Prof Dr. Erdener TİMURKAYNAK, GATA Beyin ve Sinir Cerrahi A.D. Başkanlığı’nı yürütmüştür.

2005-2013 yıllları arasında Prof Dr. Engin GÖNÜL, GATA Beyin ve Sinir Cerrahi A.D. Başkalığı yapmıştır.

2013 yılından itibaren Prof.Dr.Mehmet K. DANEYEMEZ A.D. Başkanı olmuştur.

 

 
Tasarım: GATA © 2011
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.