KLİNİĞİMİZDE YAPILAN İŞLEMLER
1.Anterior tampon 
2.Posterior tampon 
3.Burun Kırığı redüksiyonu 
  a .Basit 
  b .Komplike 
4.Direkt laringoskopi biyopsi 
5.Özofagoskopi-Biyopsi 
6.Kulak lavajı
7.Mandibula kırığı redüksiyonu 
8.Parasentez 
9.Polipektomi 
a .Tek taraflı
b .Çift Taraflı 
10.Yabancı cisim çıkarılması 
  a . Basit 
  b .Komplike 
11.Ankyloglossi 
12.Arterio-venöz fistül tamiri 
13.Antro-oral fistüller 
14.Bilateral suprahyoid diseksiyon 
15.Burun sırtı tümörleri rezeksiyonu 
16.Buşon temizlenmesi 
17.Brankiojenik fistüller(Basit) 
18.Brankiojenik fistüller(Komplike) 
19.Brankial kist ekstirpasyonu 
20.Burun kırığı redüksiyonu 
21.Burun plastiği (Rhinoplasti) 
22.Buronkoskopive özofagoskopi ve biyopsi 
23.Caldwell-Luc 
24.Cochleostomi 
25.Komanda ameliyatı 
26.Çene ankilozu açılması (Tek Taraflı) 
27 Çene Luksasyonu 
28.Direkt larinkoskopi ve biyopsi 
29.Direkt larinkoskopi 
30.Endonazal rekonsrüktif cerrahi 
31.Eksploratisris timpanotomi 
32.Endolenfatik sak drenajı
33.Facial sinir greft tamiri 
34.Facial sinir anastomozu 
35.Facial sinir dekompresyon ameliyatı 
36.Flap ve pediküllü tüpler 
37 Frenulum düzeltilmesi 
38.Frontal sinüs ameliyatları
39.Fonksiyonel boyun diseksiyonu 
40.Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahi 
41.Glomus jugalare cerrahisi 
42.Koanal atrezi ,basit tip 
43.Koanal atrezi komplike tip 
44.Laringofissüre 
45.Labirentektomi 
46.Laringo trekeal stenoz 
47.Laringosel ekstirpasyonu 
48.Mastoidektomi (Radikal) 
49.Mandibula fraktürü kapalı rediksüyonu(Basit) 
50.Mandibula fraktürü rediksiyonu(Açık) 
51.Mandibula rekonstiriksiyonu 
52.Mastoidektomi(Basit) 
53.Mikro laringoskopi 
54.Mediastinoskopi 
55.Nazofaringeal angiofibrom ekstirpasyon 
56.Nazal polibektomi 
57.Otoplasti 
58.Parotidektomi 
59.Parsiyel larinjektomi 
60.Radikal boyun diseksiyonu 
61.Radikal boyun diseksiyonu ve larinektomi 
62.Servikal özefajektomi (Radikal boyun diss) 
63.Septum perforasyonu kapatılması 
64.Stapedektomi 
65.Submandibular gland ekstirpasyonu 
66.Submucous rezesiyon (SMR) 
67.Suprahyoid diseksiyon(Tek) 
68.Timpanoplasti 
69.Tiroglassal Dukt kist ekstirpasyonu 
70.Transnazal etmoidektomi 
71.Tonsillektomi (Lokal ) 
72.Tonsillektomi ve adenoidektomi (Genel) 
73.Total larinjektomi 
74.Trakeostomi 
75.Trakeofissür 
76.UPPP 
77.Vodman, King veya Thomal ameliyatları 
78.Vokal kord teflon enjeksiyonu 
79.Zigoma kırıkları elevasyonu (Basit) 
80.Cochleostomi 
81.Antrostomi 
82.Tüp insersiyonu (Genel)

 
Tasarım: GATA © 2011
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.