Anabilim Dalının Tanıtımı


Anasayfa


GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Servet TUNAY yönetiminde hizmetlerine devam etmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı altında El cerrahisi Bilim Dalı kurulmuştur. El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mustafa KÜRKLÜ'dür.

Halen 3 profesör, 6 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 uzman, 12 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Bünyesinde 56 adet yardımcı personel görev yapmaktadır. Kliniğimizde ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyon amacıyla 3 adet fizyoterapist görev yapmaktadır.

Yetmiş adet yatak kapasitesi mevcut olup yüzde doksan üzerinde doluluk kapasitesi ile hizmet verilmektedir. Birkaç yıl önce yenilenen kliniğimiz modern bir ortamda hizmetlerini sürdürmektedir.

Kliniğimiz kurumsal kimliğine paralel olarak ateşli silah yaralanmaları konusunda dünyadaki en önemli merkezlerden biri haline getirmiştir.

GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerine tıp eğitimi verirken, aynı zamanda asistanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası kursları ile Türk tıbbına eleman yetiştirmeye devam etmektedir. Öğrenci eğitimleri teorik ve pratik eğitimler olmak üzere 2 ana grupta yapılırken asistanlık eğitimleri rotasyon usulüne göre planlanmış olup tüm ortopediyi kapsayacak şekilde verilmektedir.

Türk dünyası ve dost müttefik ülkeler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Arnavutluk, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbeycan, Makedonya ve Tunus gibi ülkelerden gelen hekimlere de uzmanlık sonrası eğitimler vermektedir.

Kliniğimizde travmatoloji başta olmak üzere genel mesleki yenilenme kursları ile diğer askeri hastanelerdeki ortopedistlere uzmanlık sonrası eğitimler verilmektedir.

Her yıl en az bir uzmanın staj tahsil amacıyla ABD'deki önemli merkezlerde eğitim alması sağlanmakta, ayrıca öğretim üyelerinin bilgi alışverişi amacıyla kısa süreli yurtdışı eğitim programlarına katılımına özen gösterilmektedir. Bu amaçla 11 uzman bir yıl süreyle ABD'de değişik merkezlerde değişik konularda eğitimlerini tamamlayarak eğitim kadrosuna katılmıştır. Tüm öğretim üyeleri kendi dalları ile ilgili yurtdısı kurslara katılmışlardır. Yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen kurs, sempozyum ve kongrelere en üst düzeyde katılım teşvik edilmekte ve bu etkinliklerde kliniğimizin bilimsel çalışmaları ortopedi bilimine katkı olarak sunulmaktadır.

GATA Ortopedi Kliniği, ortopedi biliminin modern uygulamalarının hemen tamamını bünyesinde barındırmaktadır. El Cerrahisi Bilim Dalı, Ortopedi AD’na bağlı yan dal olarak 2011 yılında kurulmuştur. Ayrıca diğer klinik alt dallarda konularında nda uzmanlaşmış öğretim üyelerinin kontrolünde hem eğitim verilmekte hem de hastalara verilen modern tedavi hizmetleri devam etmektedir. Her klinik alt dalda sorumlu bir öğretim üyesi ile birlikte bir yardımcı doçent çalışmakta olup asistanlık öğrencileri rotasyon ile eğitimlerine devam etmektedirler. Bu alt dallar şunlardır:

1. Travmatoloji

2. Spinal cerrahi

3. Artroplasti

4. Artroskopi

5. Pediatrik ortopedi

6. El cerrahisi

7. Onkolojik ortopedi

8. Spor yaralanmaları

Kliniğimizin ortopedi bitimine katkılarından biri de yayınlanan özgün makalelerdir. Özellikle ateşli silah yaralanması konusunda dünya literatürüne önemli katkılar sağlanmıştır.

Hemen tüm cerrahi birimlerde günümüzde oldukça popüler hale gelen endoskopik cerrahi 1980 yılından beri ve Travmatoloji Anabilim Dalında başarı ile uygulanmaktadır. Türkiye de ilk defa 1987 yılında video kamera ile artroskopik diz cerrahisi yine kliniğimizde yapılmıştır. Halen artroskopi konusunda Türkiye’deki en gelişmiş kliniklerden olan GATA Ortopedi kliniğinde 2005 yılında Türkiye de ilk skapulotorasik artroskopi ameliyatları yapılmaya başlanmıştır.

Spinal cerrahinin başarılı uygulamalarına,1993 yılından itibaren spinal kord monitörü eklenmiştir. Her tür spinal cerrahi kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.

Ortopedik onkoloji, çağdaş multidisipliner çalışması 1980 yılından beri faaliyet göstermektedir. Türkiye de ilk defa ekstremite koruyucu cerrahi 1984 yılında kliniğimizde yapılmıştır.

GATA Ortopedi kliniği, Genetik ve Araştırma Geliştirme Merkezinin yürüttüğü ortaklaşa proje ile osteokondral defektlerin kondrosit transplantasyonuyla tedavisi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yine kliniğimiz, ODTÜ Biyoteknoloji ve ODTÜ Sağlık Merkezinin kıkırdak doku mühendisliği ile ilgili ortak çalışması sürmektedir.

Son yıllardaki hücre kaynaklı tedavi çalışmaları doğrultusunda mezenkimal kök hücrenin kemik ve menisküs iyileşmesinde kullanımları ile ilgili hayvan çalışmaları GATA araştırma merkezinde yürütülmektedir.

Ateşli silah yaralanmalarına bağlı kemik defektleri sirküler ve ana bilim dalında geliştirilen GATA-fix eksternal fiksatörleri ile biyolojik olarak tedavi edilmiş ve dünyadaki en büyük seri olarak yayınlanmıştır. Mayın yaralanması defektlerinin sirküler fiksatör ile tedavisi de kliniğimizin dünya ortopedisine önemli bir katkısıdır.

Ortopedi ve Travmatolojinin diğer bölümlerinden el cerrahisi Yan Dal olarak 2011 yılında kurulmuştur. Başta tendon tamir ve transferleri, yumuşak doku ve kemik rekonstrüksiyonları uygulanmakta, ayrıca dirsek ve elbileği artroskopisi uygulanmaktadır. Doç.Dr.Mustafa KÜRKLÜ ve Doç.Dr. Yalçın KÜLAHÇI El Cerrahisi AD. Bşk.lığı bünyesinde çalışmalarına devam etmektedirler.

Spor travmatolojisi çalışmaları omuz, diz ve kalça artroskopisi uygulamaları ile devam etmektedir.

Kliniğimiz tarafından düzenlenen GATA,Prof.Dr. Rıdvan EGE Ortopedi günlerinde her yıl değişik bir konuda uluslararası katılımlı sempozyum düzenlenmektedir.

 
Tasarım: GATA © 2011
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.