TANITIM


TEŞKİLAT
Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Genel Kurmay Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığının Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı bünyesinde yer almaktadır. Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı: başkanlık , klinik kısmı, idari kısım ,poliklinik kısmı, Özel teşhis ve laboratuvar kısmı ve eğitim-öğretim kısmından oluşmaktadır.


KONUŞ
Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı: GATA Komutanlığı Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı 1000 + 200 yataklı Eğitim Hastanesi’nin ana binası zemin katında konuşlanmış olup, 52 hasta yatağı mevcuttur. Klinik içerisinde sistoskopi ünitesi, laboratuvar kısmı ve ultrasonografi mevcuttur.


SORUMLULUK SAHASI
Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı: GATA Kanunu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde T.S.K. mensupları ile 211 sayılı T.S.K. İç Hizmet Kanunu’nda tedavileri öngörülen kişilerin ve % 5’i geçmemek üzere sivil kişilerin muayene ve tedavi hizmetlerini sağlamaktadır. Bu hizmetler, Ankara Garnizonu’ndan sevkli ve sevksiz olarak başvuran hastalar ile Ankara Garnizonu dışındaki dispanserler, revirler, birlik tabiplikleri, çevre hastaneleri ve merkez hastaneleri tarafından hasta sevk ve tahliye zincirine uygun olarak gönderilen hastalara verilmektedir. Savaş ve olağanüstü hallerde tahliye zincirinin son halkasını teşkil etmektedir.


VAZİFE
1000 + 200 yataklı Eğitim Hastanesinde üroloji ile ilişkili hastalara poliklinik ve yatırarak tedavi hizmetleri sunmaktadır. Poliklinikde her gün 1 öğretim üyesi, 1 uzman ve 3 uzmanlık öğrencisi, Taş kırma merkezinde 1 uzmanlık öğrencisi ve 1 teknisyen, Ürodinami merkezinde 1 teknisyen ve 1 sivil memur görev yapmaktadır. Her gün 11 nolu ameliyat salonunda üroloji ameliyatları, her Perşembe 14 nolu salonda perkütan böbrek taşı ameliyatları, belirli günlerde 13 nolu salonda robotik ameliyatlar yapılmaktadır.

Eğitim öğretimle ilgili geliştirme faaliyetleri planlanmakta, programlar hazırlanmakta, araştırma, bilimsel çalışma ve idari faaliyetler yürütülmektedir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda o yıla ait araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri ve gelecek yılın programı bir rapor halinde Bölüm Başkanlığına sunulmaktadır.

Bilimsel araştırmalar ile yurtiçi ve yurtdışı yayınlar yapılmaktadır. Verilecek derslerin programları hazırlanmakta, diğer AD ve BD’ları arasındaki işbirliği esasları tespit edilerek uygulanmaktadır. Tıptaki yeni gelişmeler ve teknolojilerin ışığında modern tıbbın olanaklarından en üst düzeyde yararlanılmakta ve yeni elemanlar yetiştirilmektedir. Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığının kadrosunda bulunan uzmanlık öğrencilerinin bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra kanuni rotasyonları planlanmakta ve uygulanması sağlanmaktadır. Üroloji uzmanlık öğrencileri 5 yıllık ihtisas sürelerinde 9 ay rotasyon yapmaktadırlar (Nefroloji 2 ay, Çocuk Cerrahisi 1 ay, Genel Cerrahi 6 ay)


FAALİYETLERİ

  • Üroloji ülkemizde ve dünyada gelişmelerden en çok olay pay alan klinik bilim dallarından birisidir.
  • Teknolojide olan gelişmeler ürolojik hastalıklarda daha pratik çözümler ortaya çıkarmaktadır.
Hızlı hasta döngüsü ve yüksek hasta potansiyeli ile, ülkemizin en faal üroloji departmanlarından birisi olan GATA Üroloji AD, modern ürolojinin tüm imkanlarını yakından takip ederek bilimsel ve işlevsel olarak ülke çapında örnek bir klinik olma özelliğini, kuruluşundan bu yana sürdürmektedir.
 
Tasarım: GATA © 2011
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.