Anabilim Dalının Tanıtımı

Anabilim Dalımız; başkanlık, bilim dalları, başkanlık kısmı, idari kısım, eğitim-öğretim kısmı, klinik, poliklinik, yoğun-bakım ünitesi, özel teşhis ve laboratuvar kısmı, mama mutfağı ve çamaşırhane kısmından oluşmaktadır.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kaydedilen ilerlemeler sonucunda ortaya çıkan uzmanlaşma gereksinimi ile Anabilim Dalımız bünyesinde 1994 yılından itibaren bilim dalları kurulmaya başlanmıştır. Halen 7 bilim dalı mevcut olup, yeni bilim dalları kurulma girişimleri devam etmektedir.

Eğitim-Öğretim Kısmı

Anabilim Dalı ve bilim dallarımız bünyesinde görevli 3 profesör, 7 doçent ve 3 yardımcı doçent olmak üzere 13 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.

Özel Teşhis ve Laboratuvar Kısmı

Özel teşhis ve laboratuvar kısmında ayaktan ve yatan hastalarla ilgili rutin ve özel laboratuvar hizmetleri verilmekte, psikolojik ve fiziksel gelişim testleri uzman personel tarafından uygulanmaktadır.

Sunu122

 

Ayrıca, mevcut aferez ünitesinde Anabilim Dalı Başkanlığımızın özel kan ve kan ürünleri gereksinimi karşılanmakta ve seçilmiş bazı hastalıklarda tedavi edici aferez işlemi uygulanmaktadır.

Kardiyoloji polikliniğinde ekokardiyografi cihazı ile kalp hastalıklarının girişimsel olmayan yöntemle tanısı konabilmekte ve nöroloji polikliniğinde modern video-EEG monitörü epilepsi hastalığının tanısında kullanılmaktadır.

Klinik Kısmı

50 yatak kapasiteli yatan hasta bölümünde yılda ortalama 800 hasta yatırılarak takip ve tedavi edilmektedir.

Yenidoğan ve hematoloji-onkoloji hastalarına özel bölümlerde hizmet verilmektedir. Yenidoğan hastaları için özel bir yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Hematoloji-Onkoloji Bilim Dallarında kemik iliği transplantasyonu yapılmaktadır.

Uzun süreli tedavi planlanan hastaların hastanede kalma dönemleri içerisinde, okul çağı çocuklarına hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir İlköğretim Okulu mevcuttur.

Yenidoğan ünitesinde 14 modern küvöz, 2 transport küvöz, 5 ventilatör, 1 nitrik oksid cihazı ve 9 fototerapi cihazı ve uzman personel ile her türlü yenidoğan hastalığına yeterli tıbbi destek yanında yoğun bakım hizmetleri de verilmektedir.

Nefroloji Bilim Dalında (Böbrek hastalıkları) böbrek destek tedavi yöntemlerinden periton diyalizi, hemodiyaliz ve böbrek nakli uygulamaları başarı ile yapılmaktadır. Kardiyoloji Bilim Dalı elektrofizyolojik çalışmalar, elektrokoter, kalp pili ve diğer girişimsel anjiyografi işlemlerini hastaların kullanımına sunmuştur.

Sunu255


Poliklinik Kısmı

Polikliniklerde yılda 90.000 civarında hastaya hizmet verilmektedir. Askeri personel, emekli askeri personel yanında kontenjan sınırı dâhilinde SSK, Bağ-Kur, Yeşil kart ve diğer sivil hastalar koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Aynı poliklinik binası içerisinde Nöroloji, Nefroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Kardiyoloji, Neonatoloji ve Sağlam Bebek Takip Ünitesi ile 7 ayrı bilim dalında da kendi branşlarına özgün poliklinik hizmetleri verilmektedir. Acil Çocuk Polikliniği hizmetleri ise, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı binasında hafta içi saat 17:00-08:00 arası, hafta sonu 24 saat süre ile Anabilim Dalı Başkanlığımız tarafından verilmektedir.

 

 

 
Tasarım: GATA © 2011
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.