Anabilim Dalının Tanıtımı

GATA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı; başkanlık kısmı, bilim dalları başkanlık kısmı, idari kısım, eğitim-öğretim kısmı, klinik, poliklinik, yoğun-bakım ünitesi, özel tanı ve laboratuvar kısmı, mama mutfağı ve çamaşırhane kısmından oluşmaktadır. Bünyesinde 1994 yılından itibaren bilim dalları kurulmaya başlanmıştır. Halen 10 bilim dalı mevcut olup, yeni bilim dalları kurulma girişimleri devam etmektedir. Özel tanı ve laboratuvar kısmında ayaktan ve yatan hastalarla ilgili rutin ve özel laboratuvar hizmetleri verilmekte, psikolojik ve fiziksel gelişim testleri uzman personel tarafından uygulanmaktadır.

GATA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı; başkanlık kısmı, bilim dalları başkanlık kısmı, idari kısım, eğitim-öğretim kısmı, klinik, poliklinik, yoğun-bakım ünitesi, özel tanı ve laboratuvar kısmı, mama mutfağı ve çamaşırhane kısmından oluşmaktadır. Bünyesinde 1994 yılından itibaren bilim dalları kurulmaya başlanmıştır. Halen 10 bilim dalı mevcut olup, yeni bilim dalları kurulma girişimleri devam etmektedir. Özel tanı ve laboratuvar kısmında ayaktan ve yatan hastalarla ilgili rutin ve özel laboratuvar hizmetleri verilmekte, psikolojik ve fiziksel gelişim testleri uzman personel tarafından uygulanmaktadır.

Aferez ünitesinde özel kan ve kan ürünleri gereksinimi karşılanmakta ve seçilmiş bazı hastalıklarda tedavi edici aferez işlemi uygulanmaktadır.

Kardiyoloji polikliniğinde ekokardiyografi cihazı ile kalp hastalıklarının girişimsel olmayan yöntemle tanısı konabilmektedir. Kardiyoloji Bilim Dalı elektrofizyolojik çalışmalar, elektrokoter, kalp pili ve diğer girişimsel anjiyografi işlemlerini hastaların kullanımına sunmuştur.

Nöroloji BD’de poliklinikte modern video-EEG monitörü, epilepsi hastalığının tanısında kullanılmaktadır.

Yatan hasta kısmında toplam 50 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Yılda ortalama 1800 hasta yatırılarak takip ve tedavi edilmektedir.

Yenidoğan ve hematoloji-onkoloji hastalarına özel bölümlerde hizmet verilmektedir. Yenidoğan hastaları için özel bir yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Hematoloji-Onkoloji Bilim Dallarında kemik iliği transplantasyonu yapılmaktadır.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, kritik hasta yenidoğanlara ve prematüre bebeklere kesintisiz sağlık hizmeti sunacak şekilde görev yapmaktadır. Ünitemiz ülkemizin en donanımlı yenidoğan servislerinden biri olup, dahili ve cerrahi yenidoğan hastalıklarında tedavi edici ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri sağlamaktadır. Ünitemizde akciğer, kalp, gastrointestinal sistem, santral sinir sistemi ve konjenital hastalıklar ile ilgili her seviyede hastalığın tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Servisimizde 14 modern küvöz, 2 transport küvöz, 8 ventilatör, 9 fototerapi cihazı, 1 tüm vücut soğutma cihazı, 1 nitrik oksid cihazı, 1 adet amplitüd EEG cihazı bulunmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım bölümünde 13 yatak ile 1. basamak, 3 yatak ile 2. basamak ve 4 yatak ile 3. basamak yoğun bakım hizmeti verilebilmektedir.

Nefroloji Bilim Dalında böbrek hastalıklarında böbrek destek tedavi yöntemlerinden periton diyalizi, hemodiyaliz ve böbrek nakli uygulamaları başarı ile yapılmaktadır.

Uzun süreli tedavi planlanan hastaların hastanede kalma dönemleri içerisinde, okul çağı çocuklarına hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir İlköğretim Okulu mevcuttur.

Polikliniklerde yılda 90.000 civarında hastaya hizmet verilmektedir. Aynı poliklinik binası içerisinde nöroloji, kardiyoloji, nefroloji, romatoloji, endokrinoloji, metabolizma hastalıkları, gastroenteroloji, hematoloji, onkoloji, yenidoğan ve sağlam bebek poliklinik hizmetleri verilmektedir. Acil Çocuk Polikliniği hizmetleri ise, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı binasında 24 saat süre ile Anabilim Dalı Başkanlığımız tarafından verilmektedir.

Tüm askeri personel ve ailesi, sivil hastalar sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ayaktan genel çocuk sağlığı ve hastalıkları poliklinik hizmetleri RANDEVUSUZ verilmekte olup; yan dal poliklinik hizmetleri RANDEVU ile verilmektedir. Yan dal polikliniğine takipli ve randevulu hastalar haricinde direk başvuru kabul EDİLMEMEKTEDİR. İlk kez başvuran hastaların önce genel çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvurması gerekmektedir.


Eğitim-Öğretim Kısmı

Anabilim dalı ve bilim dallarında 3 profesör, 7 doçent ve 6 yardımcı doçent olmak üzere 15 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Özel Teşhis ve Laboratuvar Kısmı

Özel teşhis ve laboratuvar kısmında ayaktan ve yatan hastalarla ilgili rutin ve özel laboratuvar hizmetleri verilmekte, psikolojik ve fiziksel gelişim testleri uzman personel tarafından uygulanmaktadır.

Sunu122

 

Ayrıca, mevcut aferez ünitesinde Anabilim Dalı Başkanlığımızın özel kan ve kan ürünleri gereksinimi karşılanmakta ve seçilmiş bazı hastalıklarda tedavi edici aferez işlemi uygulanmaktadır.

Kardiyoloji polikliniğinde ekokardiyografi cihazı ile kalp hastalıklarının girişimsel olmayan yöntemle tanısı konabilmekte ve nöroloji polikliniğinde modern video-EEG monitörü epilepsi hastalığının tanısında kullanılmaktadır.

Klinik Kısmı

50 yatak kapasiteli yatan hasta bölümünde yılda ortalama 800 hasta yatırılarak takip ve tedavi edilmektedir.

Yenidoğan ve hematoloji-onkoloji hastalarına özel bölümlerde hizmet verilmektedir. Yenidoğan hastaları için özel bir yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Hematoloji-Onkoloji Bilim Dallarında kemik iliği transplantasyonu yapılmaktadır.

Uzun süreli tedavi planlanan hastaların hastanede kalma dönemleri içerisinde, okul çağı çocuklarına hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir İlköğretim Okulu mevcuttur.

Yenidoğan ünitesinde 14 modern küvöz, 2 transport küvöz, 5 ventilatör, 1 nitrik oksid cihazı ve 9 fototerapi cihazı ve uzman personel ile her türlü yenidoğan hastalığına yeterli tıbbi destek yanında yoğun bakım hizmetleri de verilmektedir.

Nefroloji Bilim Dalında (Böbrek hastalıkları) böbrek destek tedavi yöntemlerinden periton diyalizi, hemodiyaliz ve böbrek nakli uygulamaları başarı ile yapılmaktadır. Kardiyoloji Bilim Dalı elektrofizyolojik çalışmalar, elektrokoter, kalp pili ve diğer girişimsel anjiyografi işlemlerini hastaların kullanımına sunmuştur.

Sunu255


Poliklinik Kısmı

Polikliniklerde yılda 90.000 civarında hastaya hizmet verilmektedir. Askeri personel, emekli askeri personel yanında kontenjan sınırı dâhilinde SSK, Bağ-Kur, Yeşil kart ve diğer sivil hastalar koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Aynı poliklinik binası içerisinde Nöroloji, Nefroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Kardiyoloji, Neonatoloji ve Sağlam Bebek Takip Ünitesi ile 7 ayrı bilim dalında da kendi branşlarına özgün poliklinik hizmetleri verilmektedir. Acil Çocuk Polikliniği hizmetleri ise, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı binasında hafta içi saat 17:00-08:00 arası, hafta sonu 24 saat süre ile Anabilim Dalı Başkanlığımız tarafından verilmektedir.

 

 

 
Tasarım: GATA © 2011
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.