TARİHÇE

GATA Kardiyoloji kliniği ilk kez 1959 yılında Prof. Dr. Lütfü Vural tarafından GATA II. İç hastalıkları kliniği bünyesinde seksiyon olarak kurulmuştur.

Klinik bünyesinde kurulan elektrokardiyografi, vektörkardiyografi ve fonokardiyografi değerlendirme ünitelerini takiben ilk anjiyografik çalışmalar Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak 1960'lı yıllarda GATA Radyoloji kliniği cihazlarından istifade edilerek başlamış ve ilk sağ-sol kalp kateterizasyonu uygulamaları yapılmıştır. GATA Kardiyoloji kliniği hizmetlerine 1971 yılına kadar GATA II. İç hastalıkları Kliniğinin bünyesinde devam etmiş ve 1971 yılında ayrı bir bilim dalı haline gelmiştir. Ayrı bir bilim dalı olmasından sonra profesörler kurulunca yapılan seçimle Prof. Dr. Remzi Nuhoğlu Bilim Dalı Başkanı olmuştur. 

Türkiye’de Kardiyoloji konusunda ilk kitap Prof. Dr. Lütfi VURAL önderliğinde GATA Kardiyoloji Kliniği tarafından yazılmıştır. Prof. Dr. Lütfi VURAL, Türkiye’de resmi olarak kabul edilen ilk kardiyoloji uzmanıdır ve Bedside Kardiyolojinin önde gelen isimlerindendir.  1973 yılında Türkiye’de ilk kez M-Mode ekokardiyografi kullanımı Dr. İrfan SABAH tarafından GATA Kardiyoloji Kliniği’nde devreye sokulmuştur. Müteakiben 1974 yılında Türkiye’de ekokardiyografi ile ilgili ilk kitap Prof. Dr. Oral Pektaş tarafından yazılmıştır. Bunu takiben 1978 yılında ilk Doppler ve iki boyutlu ekokardiyografi cihazları kullanıma girmiştir. 1980 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi ile eş zamanlı olarak ilk kez koroner angiografik çalışmalar yapılmaya başlanılmıştır. Mitral Valvuloplastinin Türkiye’de ilk uygulandığı kliniklerden biri GATA Kardiyoloji Kliniği olmuş, olgu sayısı kısa sürede oldukça büyük miktarlara ulaşmış, deneyimler Amerika’da çeşitli Tıp Merkezleriyle paylaşılmıştır. Türkiye’de ilk kez Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti uygulaması GATA Kardiyoloji Bilim Dalında 1983 yılında Prof. Dr. Oral PEKTAŞ başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilmiş ve rutin uygulama programına alınmıştır. Ayrıca, Prof. Dr. Oral PEKTAŞ, akut miyokard infarktüsünde intravenöz uygulanan streptokinaz tedavisinin öncülerindendir.

Türkiye’de 1990 yılında çıkan yasa ile Kardiyoloji bilim dalları, Anabilim dalı haline getirilmiş ve aynı yıl GATA Kardiyoloji kliniği de İç Hastalıkları Kliniğinin bünyesinden ayrılarak Anabilim Dalı haline gelmiştir. 

1989 yılında transözefageal ekokardiyografi önceleri monoplan daha sonra multiplan olarak kullanılmaya başlanmıştır. Doku doppler ekokardiyografi ve akustik kuantifikasyon yöntemi ile ilgili yurdumuzdaki ilk yayınlar kliniğimizce yapılmıştır.

26 Mart 2001 tarihinde her türlü klinik ve girişimsel faaliyetlerin daha organize ve çağdaş yürütüleceği yeni Kardiyoloji binası hizmete girmiştir. 08 AĞUSTOS 2003'de ek bina hizmete girmiş böylece kardiyolojiye ait tüm birimler tek çatı altında toplanabilmiştir.

Kliniğimizde 1998 yılında Prof.Dr. Ertan DEMİRTAŞ tarafından  Elektrofizyoloji Laboratuvarı kurulmuş ve Ritim ve İletim Bozukluklarının tedavisinde yeni bir dönem başlatılmıştır. Bu dönem meyvelerini hemen vermeye başlamış ve 10 Ekim 2001 tarihinde Türkiye'de bir ilke daha imza atılarak "atriyal fibrilasyon"un "pulmoner ven izolasyonu" ile tedavisi başarılmıştır. Yine aynı tarihte resenkronizasyon ve ICD implantasyonu çalışmaları başlatılmıştır.

2002 yılında Koroner intravaskuler ultrasonografi (IVUS) ve koroner Doppler çalışmaları başlatılmıştır.   

2003 yılında ülkemizde üç boyutlu ekokardiyografi, strain ve strain rate görüntüleme işlemleri başlatılmıştır.

Kliniğimizde 2004 yılında doğumsal kalp defetklerinin ameliyatsız, şemsiye ile kapatılması işlemleri (Perkutan Defekt Closure) yapılmaya başlanmıştır. Bu konuda Türkiye'de ilklerden birisi olmuştur.

Şu anda Akut Koroner Sendromların takip ve tedavi edildiği, teknolojinin son imkanlarına sahip yatak başı invaziv girişimlerin yapılabildiği Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, acil ve elektif hastalar için intrakoroner ultrasound ve intrakoroner akım çalışmaları dahil tüm invaziv girişimlerin yapılabildiği Koroner Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyon Laboratuvarları, elektrofizyoloji laboratuvarı, ekokardiyografi laboratuvarı, eforlu EKG laboratuvarı, Holter EKG, klinik ve poliklinik bölümleri hizmetlerini sürdürmektedir.

 
Tasarım: GATA © 2011
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.