GATA KOMUTANLIĞINDA ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN
YAPACAKLARI STAJLARA iLİŞKİN DUYURU

1. Sivil üniversite/yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin, GATA Komutanlığında yapacakları yaz stajlarının başvuruları 10 Şubat 2014 tarihinde başlayacak, 28 Mart 2014 tarihinde sona erecektir. Belirtilen tarihler dışında yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuran öğrenciler arasından staja kabul edilecek öğrencilerin seçmi GATA Komutanlığı tarafından yapılacaktır.

2. Üniverstie/yüksekokul öğrencilerinin GATA Komutanlığındaki yaz stajları Haziran-Eylül ayları arasında icra edilecektir. Kesin staj tarihleri, okulların akademik takvimleri de dikkate alınarak GATA Komutanlığı tarafından belirlenmektedir. Haziran-Eylül ayları haricinde staj için GATA Komtanlığına öğrenci kabul edilmemektedir.

3. Staj yapacak üniversite/yüksekokul öğrencilerinin öğrenim gördükleri okullar tarafından, 5510 sayılı Kanun gereği sigortalarının yaptırılması gerekmektedir. Zorunlu staj eğitimi olan ve okulları tarafından sigortaları yaptırılan öğrencilere GATA K.lığı birimlerinde staj imkanı sağlanmaktadır. Okulları tarafından sigortaları yaptırılmayan öğrenciler staja kabul edilmemektedir.

4. Staj yapmak isteyen öğrenciler, Rektörlük, Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğünden alacakları resmi bir yazı ile staj başvurusu yapacaklardır. Belirtilen makamlar haricinde yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Staj başvurularıyla beraber, öğrencilere ait nüfus cüzdan fotokopileri ve not dökümleri de (transkript) GATA Komutanlığına ulaştırılacaktır.

5. Dördüncü maddede belirtildiği şekilde resmi bir yazıyla yapılmayan veya eksik evrakla yapılan staj başvruları işleme alınmayacaktır. Bu tip başvurularla ilgili olarak başvuru sahiplerine geri dönüş yapılmamakta olup, başvuruların işleme alınabilmesi için kurallara uygun şekilde ve evrak eksiği olmadan yapılması gerekmektedir.

6. Öğrencilerin kesin staj tarihleri GATA Komutanlığı tarafından belirlenmektedir.

7. Staja kabul edilen öğrencilerin isimleri, staj tarihleri ve staj yapacakları birimleri içeren planlama, Mayıs ayı içinde, GATA Komutanlığı tarafından, resmi bir yazı ile ilgili okullara bildirilecektir. Ayrıca, söz konusu planlama, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin internet sitesinde Mayıs ayı içinde yayınlanacaktır.

8. Yaz stajı haricinde dönem içinde ders uygulaması şeklinde yapılacak stajlarda ise, staj talebinde bulunan okulların, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, başvuru yazılarında stajın dönem içinde yapılacağını belirtmeleri gerekmektedir. Bu şekilde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Kış aylarında, ders uygulaması haricinde, GATA Komutanlığı birimlerine stajyer öğrenci kabul edilmemektedir.

9. GATA Komutanlığında staj yapan öğrencilere herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

10. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde yapılacak stajlarla ilgili olarak, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığından bilgi alınacak, başvurular 1'inci maddede belirtilen tarihler arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığına yapılacaktır.

 

28 Ocak 2014