Anasayfa   9/27/2016


Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) 30 Aralık 1898’ de Alman Prof.Dr.Reider ve Prof.Dr.G.Deycke’nin katkılarıyla Gülhane Askeri Tatbikat Okulu ve Hastanesi adı altında İstanbul’da bölgenin modern hastanesi olarak kurulmuştur.Ankara ve İstanbul’da farklı yerlerde hizmet verdikten sonra 1971 yılında şimdiki modern kampüsüne taşınmıştır.GATA Tıp fakültesi(1980), Hemşirelik Yüksek Okulu(1985) , Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu(2002), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biomedikal ve Klinik Mühendislik Merkezi , Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ayrıca Ankara ve İstanbul’da yer alan 2 eğitim hastanesinden oluşmaktadır.

GATA bilimsel özerkliğe sahip askeri kurum olup Türk Silahlı Kuvvetleri’ne askeri hekim ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında personel yetiştirmektedir.Mesleki eğitim, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim veren kurum Ankara’da ve İstanbul’da bulunan 2 eğitim hastanesiyle TSK’ne bağlı 43 askeri hastaneye danışmanlık hizmeti de vermektedir.GATA, Türkiye’nin ilk tıp kurumudur ve diğer tıp okullarının kurulmasında katkıda bulunmuştur.1998 yılında 100. kuruluş yılını kutlayan GATA bu alanda da ülkedeki tek sağlık kurumdur.

GATA TSK’de görev yapan askeri hekimlere tüm tıp branşlarında, Ankara’da ve İstanbul’da yer alan 1200 ve 1000 yatak kapasiteli eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi vermektedir. Asıl görevi TSK’nın tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek olan GATA ülkenin sağlık sisteminin de önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

GATA’nın 531 akademik personeli, üç okulda toplam 2.000 öğrencisi bulunmaktadır. Akademik personel, bilhassa kariyerlerinin ilk döneminde olanlar uzmanlık alanlarında çalışmak üzere Avrupa ülkelerine ve A.B.D.’e gönderilmektedirler. Akademik personelin büyük çoğunluğu bu şekilde uluslararası deneyime sahiptir. Bunun yanında çok sayıda öğretim üyesi uzmanlık alanlarıyla ilgili uluslararası toplulukların üyesidir ve birçoğu bu topluluklarda uluslararası araştırmalarda yer almaktadır. Avrupa Kemik İliği Transplantasyonu Ofisi , Uluslar Arası Kemik İliği Transplantasyonu Ofisi, Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Eğitim Ağı , Avrupa Palyatif Bakım Organizasyonu ve AB tarafından desteklenen Akdeniz Yanık Merkezi Projesi verilebilecek örnekler arasındadır. GATA aynı zamanda 1996 yılından beri Balkan Askeri Tıp Komitesi’nin üyesidir. Hiperbarik oksijen tedavisi konusunda oldukça deneyim sahibi olmasının yanı sıra Nükleer Biyolojik Kimyasal Silahlar konusunda da detaylı bilgi birikimine sahiptir. Bu konularda askeri ve sivil personele yıllık planlar doğrultusunda seminer, kurs ve dersler vermekte bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Ayrıca TSK personeline sağlık konularında her düzeyde hizmet içi eğitim vermektedir. TSK’nın uzun dönem öncelikli politikalarından olan sürekli kalite geliştirme ve kalite güvence konusu GATA’nın da oldukça önem verdiği ve ön planda tuttuğu konular arasındadır. 1998 yılında ISO 9001 kalite belgesini almıştır.

GATA Kütüphanesi; Medline, OCLC, Ovid, Science Direct, Springer, Web of Science ve CINAHL gibi çok geniş veri tabanlarına ulaşım imkanı sağlamaktadır.Ücretsiz ve sınırsız internet imkanı mevcut olup yaklaşık 1000 bilgisayarla tüm kampüse bu imkan ulaştırılmaktadır.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1980 yılında kurulmuş olup bu güne kadar 1755 askeri hekim mezun etmiştir.Okul 6 yıllık Türkçe tıp eğitimi vermektedir.Laboratuarlar, bilhassa bilgisayar laboratuarları oldukça gelişmiş olup yüksek standarttadır.Yabancı öğrenciler Savunma Bakanlığı vasıtasıyla yapılan ikili anlaşmalarla kabul edilmektedir.GATA Tıp Fakültesi yatılı bir okuldur ve hem kız hem de erkek öğrenciler alınmaktadır.Okulda ulusal onaylı müfredat takip edilmektedir.Sosyal aktiviteler öğrencilere birçok alanda ders dışı faaliyet imkanı vermektedir.Öğrenciler drama, müzik, sanat, fotoğrafçılık, edebiyat, folklor, çevrecilik, havacılık ve bilimsel araştırma gibi birçok alanda faaliyet gösterebilme imkanına sahiptir.

Hemşirelik Yüksek Okulu (HYO) 1985 yılında kurulmuş olup dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Okula yalnızca kız öğrenciler kabul edilmektedir. HYO ülkedeki askeri sağlık hizmetine hemşire yetiştiren en önemli kaynaktır. HYO’da yüksek lisans ve doktora düzeyinde diğer devlet üniversitelerinin de katıldığı (Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi) 7 uzmanlık alanı bulunmaktadır. Okula her yıl YÖK tarafından düzenlenen ÖSS ile 120 öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler dört yılın sonunda lisans derecesiyle mezun olmaktadır. Dört yıllık lisans eğitimini; temel tıp bilimleri ve teorik & uygulamalı hemşirelik bilimleri kapsamaktadır. Eğitim süresi ve program içeriği Avrupa Birliği kriterlerine uymaktadır. Fakülte üyelerinin hemen hemen üçte biri uluslararası deneyime sahiptir. HYO ‘da 1 adet uygulamalı bilgisayar dershanesi bir adet de klinik öncesi uygulama ve beceri geliştirme olanağı sağlayan mesleki uygulama dershanesi bulunmaktadır. Öğrencilerin klinik eğitimleri GATA eğitim hastanesinde ve Ankara’daki bazı sağlık kurumlarında tatbik edilmektedir. HÜYO lisans öğrencileri için yatılı olup yüksek lisans öğrencileri için yatılı değildir. Yüksek lisans öğrencileri kampus dışında kalarak HYO’daki tüm akademik çalışmalara ve araştırmalara katılabilmektedirler. Socrates Erasmus programı değişim sürecinin başlangıcında bilhassa lisansüstü öğrenciler için daha uygun görünmektedir.

Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu (SAMYO) GATA’nın bir bölümü olarak Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu adıyla 1977 yılında kurulmuştur ve ilk mezunlarını 1981 yılında vermiştir. 1995’de okul GATA kampüsündeki yeni ve modern binasına nakil olmuştur. 2002 yılında Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu kapatılıp SAMYO kurulmuştur. SAMYO Acil Ambulans Bakım Teknikeri ve Paramedik (AABT/Paramedik) olarak görev yapacak Sağlık Astsubayları yetiştirmektedir. Okul iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. GATA kampusü içinde yer alan SAMYO binasında öğrencilerin klinik öncesi deneyimleri için hazırlanmış tam donanımlı ve son derece gelişmiş iki meslek dersi laboratuarı, bilgisayar ve yabancı dil dershaneleri bulunmaktadır. Sadece erkek öğrencilerin kabul edildiği SAMYO yatılı bir okuldur. SAMYO Socrates Erasmus programına katılan Avrupa’daki AABT/Paramedik okulları ile verimli ilişkiler kurma inancındadır. Öğrenci ve öğretim üyeleri değişim programlarının öğrencilerin mesleki deneyimlerinde Avrupa perspektifini güçlendireceğinden SAMYO değişim programlarına katkıda bulunmaya hazırdır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermekte; Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı Merkezi , Askeri Sağlık Hizmetleri Merkezi , Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi, Eczalık Bilimleri Merkezi, Hava ve Uzay Hekimliği Merkez Başkanlığı olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. GATA Araştırma Merkezinde uluslararası tıp literatürüne katkıda bulunmak ve GATA’nın bilimsel ve teknik seviyesini uluslararası standartlarda tutmak amacıyla oldukça önemli sayıda özgün, tıbbi araştırmalar yapılmaktadır. 2003 yılında 82 bilimsel çalışma desteklenmiştir. Araştırmalarda kullanılan tüm konvansiyonel araştırma hayvanları üretilebilmekte , bu hayvanlar etik komite onayına bağlı olarak kullanılmaktadır. Yine aynı merkez başkanlığı altında faaliyet gösteren Mikrocerrahi Eğitim Merkezi; dünya standartlarında bir merkezdir.Bu merkezde diğer üniversitelerden gelen sivil hekimler ve yabancı hekimler de de dahil olmak üzere Mikrocerrahi eğitimi verilmekte olup , burası Türkiye'de anılan eğitimin verildiği ilk merkezdir.

GATA’nın uluslar arası işbirliği hususundaki mevcut statüsü ;Akademi’nin çok sayıda ve farklı ülkelerle uzun süredir varolan ilişkilerinin bir sonucudur.Yapılan ikili anlaşmaların ışığında GATA’ya uzun süreden beri yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilmektedir. Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Pakistan, İsrail, Tunus, Ürdün ve Makedonya bu ülkeler arasında yer almaktadır. Halen Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Makedonya, KKTC, Bosna Hersek ve Ürdünlü 100’den fazla yabancı uyruklu öğrenci GATA’ya kayıtlı durumdadır. Buna ilaveten Arnavut ve Azerbaycanlı çok sayıda öğrenci HYO’dan mezun olmuştur. GATA aynı zamanda bu ülkeden gelen araştırma görevlilerine lisans üstü eğitim olanağı da sunmaktadır. GATA sahip olduğu Türk Dili bölümü ile de kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerine bir yıllık Türkçe hazırlık programı sunarak Türkçeyi öğrenmelerini sağlamaktadır. Mevcut hazırlık programı ile öğrenciler ders müfredatını takip edebilecek düzeyde Türkçe öğrenmekte ve herhangi bir dil sorunu yaşamamaktadırlar.

Bilim ve insan ilişkilerinin gelişimi tüm insanlığın birbirleriyle yakın işbirliği kurmalarıyla gerçekleşeceği bilinciyle GATA uluslar arası işbirliği konularında aktif olarak yer almaktadır. Bu sebeple eğitim&öğretim ve araştırma alanlarında, tüm üniversiteler ve kurumlarla yapılacak ortak çalışmaları desteklemekte ve teşvik etmektedir. Asıl amacımız yüksek kalitede bir eğitim sağlamak olduğundan GATA ,Avrupa Birliği ülkeleri ile kurulacak akademik ve bilimsel iştiraklere büyük önem vermektedir.

GATA bilhassa sağlık alanındaki konularda öğrenme ve öğretmenin gerçekleşmesinde Avrupa boyutunun geliştirilmesi yönünde problemler olduğunun farkındadır ve Bologna Deklarasyonunu yakın inceleme sürecindedir.GATA Avrupalı paydaşlarıyla yapacağı anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı deneyimlerin paylaşılmasının öneminin farkında olup; bunun da en uygun paydaşların seçilmesi ve sürdürülmesi ile başarılacağı inancındadır.Bu sebeple Sokrates programını teşvik etmektedir ve Avrupalı paydaşlarına katkıda bulunmaya hazırdır.