Yazdır

GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ

 

  • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde modern tıbbın ve teknolojinin bütün imkanlarının kullanıldığı, profesyonel ve deneyimli sağlık personeli ile hastane hizmet standartlarına uygun olarak poliklinik hizmeti verilmektedir. Servislerin poliklinik faaliyetlerine ilgili birimlerin linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

  • Polikliniklerde ilgili yönergelerin esasları dahilinde haftalık çalışma programı uygulanır ve günlük çalışmalarda mesai saati bitimi esas alınır. Hasta kaydından sorumlu personel saat 08.00 ‘de hastane bilgi sistemine hasta kaydına başlar.

 

  • Poliklinik hizmetlerine kesintisiz devam edilir ve Servisler 12.00–13.00 saatleri arasında poliklinik personelinin nöbetlerini planlayarak öğle yemeği arasında hizmetin devamlılığını sağlar.

 

  • Polikliniğe müracaat eden tüm hastaların aynı gün muayene olmaları sağlanmaya çalışılır. Ancak, GATA Kanunu gereği sivil hastalara % 5 kontenjan uygulanır. Sivil hastalara kontenjan uygulanan tüm polikliniklerde müracaat eden hastaların görebileceği şekilde ilan edilir. Sivil hastalara randevu verilirken (özellikle garnizon dışından gelecek olan sivil hastalara) kontenjana dikkat edilerek bu hastaların mağdur olmamaları sağlanır.

 

  • Müracaat eden hasta sayısı fazla olduğu takdirde hastalara sıra numarası verilmek suretiyle muayene yapılır. Hastaların poliklinik muayene sırası beklemeleri için uygun bir yer tahsis edilir. Acil, 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç özürlü hastalar ile gaziler bekletilmeden hemen muayeneye alınır.

 

  • Polikliniklerde hastayı ilk hastane bilgi sistemine kayıt eden görevli, muayene eden hekim ve tetkiklerin yapıldığı laboratuar personeli dahil tüm personel, hastaya her konuda yardımcı olur, hasta; hastalığı ve tedavisi konusunda bilgilendirilir.

 

  • Hasta muayeneleri ‘hasta hakları’na azami dikkat gösterilerek, bir hekime yaraşır güler yüzlülük ve şefkat duyguları içinde, nezaket ve görgü kuralları esas alınarak yapılır.


  • Poliklinik hizmetleri mutlaka bir uzman/öğretim üyesi sorumluluğunda yürütülür. Hasta olup olmadığına bakılmaksızın poliklinik sorumlusu uzman/öğretim üyesi mesai saati bitimine kadar poliklinikte bulunur.

 

  •  Polikliniğe başvuran hastaların aylık ve yıllık hasta istatistik cetvelleri düzenlenerek uygun yerlere asılır.

 

  • Polikliniklerin tertip-düzen ve temizliği, hem sağlık, hem de hastanın hastaneye duyacağı güven bakımından önemlidir. Bu nedenle polikliniklerin düzeni ve temizliğinin, aydınlatma, havalandırma ve ısıtma sistemlerinin yeterli olup olmadığı gerek poliklinik sorumlu uzman/öğretim üyesi gerekse Servis Şefi tarafından sık sık kontrol edilir.

 

      • Poliklinik hizmetleri (hastane içerisinde riayet edilmesi gereken kurallar, poliklinik çalışma saatleri, önemli telefon numaraları, sağlık kurulu işlemleri vb. konularda açıklayıcı hususlar) hakkında bilgilendirmek maksadıyla broşürler hazırlanır ve hastalara verilir.

      

      • Baştabip Yardımcılığı Onay Kısmı, Poliklinik Eczanesi ve Döner Sermaye Saymanlığında öğle yemeği arasında mutlaka bir nöbetçi personel görevlendirilir ve poliklinik hizmeti kesintisiz sürdürülür.

      

 
Tasarım: GATA © 2016
Her Hakkı Saklıdır. Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.