Tanıtım

 

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Servisi 28 yataklı bir kliniğe sahiptir.Poliklinik hizmetlerimiz yılda yaklaşık 20 bin kişiye ulaşmaktadır. Bununla beraber polikliniğimiz ürodinami, ultrasonografık girişimler ve endoskopik işlem merkezleri ile modern taş kırma ünitesini bünyesinde bulundurmaktadır. Buralarda muvazzaf ve emekli askeri personel, bunların yakınları, yabancı askeri personel, kontenjan dahilinde SGK ve sivil vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Kliniğimiz kurulduğu yıllardan bu yana kendisini teknoloji ve bilimsel açıdan modern tıbbın gerektirdiği şekilde geliştirmiştir. Her türlü açık, laparoskopik ve endoskopik ameliyatlar başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca tıbbi araç parkında bulunan LASER (Holmium ve KTP) gibi birçok araç ve gereçlerin kullanımı ile başarı daha da artmaktadır.

Böbrek, böbrek üstü bezi, üreter, mesane, prostat ve testis gibi ürolojinin ilgi alanına giren kanserler başarıyla tedavi edilmektedir. Bünyemizde bulunan üroonkoloji polikliniği tarafından bu hastaların tanı ve tedavileri başarılı bir şekilde yapılarak hastalar düzenli olarak dosya sistemi ile takip edilmektedir. Kliniğimiz, prostat kanserinde yapılan "radikal prostatektomi (RRP)" ameliyatını ülkemizde ilk kez yapan ve en çok yapılan klinikler arasındadır. Ayrıca testis kanserlerinde yapılan "retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu RPLND" ameliyatı da kliniğimizde yıllardır başarılı şekilde yapılmakta, ülkemizde bu ameliyatı en çok yapan ve bu konuda en deneyimli merkez olmamız nedeniyle referans bir klinik durumundayız. İleri evre mesane kanserlerindeki sistektomi ve üriner diversiyon ameliyatlarımız da oldukça fazla başarı ve deneyime sahibiz. Diğer ürolojik kanser ameliyatları da en az bunlar kadar başarılı bir şekilde yapılarak hastalar takip edilmektedir. Bu konuda kliniğimizin geniş bir tecrübesi ve imkanları mevcuttur.

Böbrek, mesane ve üreter taş hastalıkları için yapılan "perkütan nefrolitotomi PNL" , "retrograd intrarenal cerrahi RIRS" semirijit ve fleksible üreteroskopik girişimler başarılı şekilde yapılmaktadır. Kliniğimiz, bünyesinde bulunan gelişmiş C-kollu röntgen cihazı, Laser, semirijit ve fleksible endoskopik aletlerle başarılı şekilde taş tedavileri yürütülmektedir. Ayrıca taş kırma ünitesinde bulunan modern taş kırma cihazı, dünyanın en gelişmiş cihazlarından birisi olup (Siemens Lithoskop) uygun olan tüm üriner sistem taşlarını vücut dışından ses dalgalan ile kırarak vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Bu hastaların genellikle hastaneye yatması gerekmemektedir. Kliniğimiz üriner sistem taş hastalığı konusunda yüksek bilgi ve deneyime sahiptir ve bu tecrübemizi haftalık olarak yürüttüğümüz taş hastalıkları polikliniğinde hastalarımıza sunmaktayız. Ayrıca tekrarlayan taş hastalıklarının önlenmesi için laboratuarımızda taş analizi ve metabolik değerlendirmeler yapılabilmektedir.

Erkek hastaları sıkıntıya sokan iktidarsızlık (Erekti 1 Disfonksiyon) ve kısırlık (infertilite) diye bahsedilen hastalıklar konusunda önemli çalışmalar yapmış, deneyimli bir klinik ekibe sahibiz. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniği bünyesinde yer alan Tüp bebek Merkezi ile koordindi olarak çalışarak çiftlerin çocuk sahibi olması için tüm imkanları sağlıyoruz. TESE, Mikro TESE, sperm aspirasyonu gibi işlemler başarıyla yapılmaktadır. ED için penil protez ameliyatları,sağlık uygulama tebliği talimatları doğrultusunda yapılmaktadır.

Çocuk ürolojisi polikliniğinin, modern ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çocuk ürologları tarafından yapılması önerilmektedir .Biz de bu amaçla poliklinik hizmetleri içerisinde yer alan yan dal polikliniklerimizden birisini çocuk ürolojisine ayırdık. Bünyemizdeki deneyimli çocuk ürologları sayesinde tüm endoskopik ve diğer ameliyatlar ve girişimler başarılı şekilde yapılmaktadır.

Uzun yıllardır kadınların kaderi olarak kabul edilen idrar kaçırma problemi (stres inkontinans ve aşırı aktif mesane), genital sarkmalar (sistosel, prolapsus vb.) hastalıklarının tanıları ve tedavileri başarılı şekilde yapılmakta ve hastalar bu dertlerinden kurtarılmaktadır. TOT, TVT, Burch ve sistosel onarımı gibi ameliyatlar kliniğimizde sıklıkla uygulanmaktadır. Ayrıca bünyemizdeki ürodinami merkezi ile mesanenin nörojenik ve diğer hastalıkları değerlendirilebilmekte ve en yeni yöntemler uygulanabilmektedir. Kliniğimiz, Mesane ağrısı veya Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit) konusunda ülkemizin en deneyimli klinikleri arasında olup, binlerce hastamızın bu dertlerine derman olduk-Periferik nöromodulasyon (TENS ve SANS) uygulaması yapan klinikler arasındayız. Bununla ilgili birçok yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yaparak bilime katkı sağladık.

 
Tasarım: GATA © 2012
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.