Tanıtım

 

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Servisine bağlı yatarak tedavi gören hastalara hizmet verilen klinik bölümü haricinde, Poliklinik, Taş Kırma Ünitesi, Sistoskopi ve Ürodinami merkezlerinde ayaktan muayene hizmeti verilmektedir. Polikliniklerde askeri personel, emekli askeri personel ve bunların yakınları ile kontenjan dahilinde SGK’lı ve diğer sivil hastalara da sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Kliniğimiz kurulduğu yıllardan bu yana, açık ve endoskopik her türlü ürolojik cerrahinin, üroonkolojik cerrahilerin tümünün yapıldığı, özellikle testis tümörü konusunda referans merkezi konumundadır.

Taş kırma ünitemizde kullanılan ESWL (Taş kırma) cihazı, Dünya’nın en iyi cihazlarından biri olup, son teknoloji ürünüdür ve ülkemizde kullanılan en başarılı cihazlardan biridir.

Polikliniğimizde, haftanın birer günü öğleden sonra üroonkoloji, çocuk ürolojisi, androloji, kadın ürolojisi, endoüroloji-taş hastalıkları polikliniklerinde, konusunda uzman öğretim üyelerince hasta muayenesi yapılmaktadır. Bu konular ile ilgili her türlü cerrahi kliniğimizde yapılabilmektedir.

 
Tasarım: GATA © 2014
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.