Şehitliklere Defnedilecekler


Şehitler için Yapılacak Törenler

a. Dini Tören:

Şehit cenazeleri defin yerindeki Garnizon Komutanlığı tarafından karşılanarak namazın kılınacağı camiye kadar getirilir. Namaz camide kılınacaksa cami imamı tarafından kıldırılır. Şehitlikte dini tören; varsa şehitlik imamı, yoksa Garnizon K.lıklarınca mahallinden temin edilecek imam tarafından yapılır.

b. Askeri Tören:

Askeri birlik bulunan yerlerde tören, şehidin rütbesine göre Garnizon Komutanlığı tarafından İç Hiz.K.ve TSK Tören Yönergesi (MY.56-6/A) esaslarına göre yapılır.Ailelerin cami, şehitlik veya defnedileceği mezarlıklara kadar götürülmesi ve getirilmesi  için askeri makamlarca araç tahsis edilir.      Şehitlere refakat eden aile fertlerinin defin töreninin icrasına kadar iskanı için ordu evleri ve diğer sosyal tesislerden istifadesi sağlanır.


 

 Şehitlerin Nakli ve Defninde Sorumluluklar
Şehitler için Yapılacak Törenler

 Şehitliğe Gömülme İşlemleri ve Şehit Mezarlarının Yapılması
 Şehit Varislerine Sağlanan Maddi Haklar

 - K.K.K.lığı İlk Destek Yardımı
 - TSK Dayanışma Vakfı Yardımı
 -
Nakdi Tazminat
 - T.C.Emekli San.Gn.Müdürlüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiye Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması
 
- Ordu Yardımlaşma Kurumu Ölüm Yardımı
 - Toplu Konut Kredisi Verilmesi
 - Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı
 - Şehit Yakınlarına İş Temini

 Şehit Varislerine Tanınan Diğer Haklar

 - Bayrak Verilmesi
 -
Madalya ve Berat Verilmesi
 - Şehidin Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlik Muafiyeti
 - Şehit Kardeşlerinin İkametgahlarına Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması
 
- Hastanelerden Yararlanma
 
-
Kimlik Kartı Verilmesi
 - Orduevlerinden Yararlanma
 - Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma
 - Ücretsiz Seyahat Hakkı
 -
2684 Sy.Kn.Göre İlköğretim ve Ortaöğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
 
- Okullara Öncelikle Alınma
 -
Şehit Sb./Astsb. Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri
 -
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Öncelikle Yararlanma
 -
Telsim "Onur Hat" Aboneliği
 -
Yükseköğrenim Katkı Paylarının Alınmaması
 - TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden Yararlanma
 - Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim
 - TSK Sosyal Tesislerinde İstifadede Otopark Ücreti Alınmaması
 - TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması

 Şehit Varislerine Yardım Yapan Vakıf ve Kurumlar

 - TSK Mehmetçik Vakfı
 -
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
 -
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 - T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü (Samsun)
 - T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

 Şehit Varislerinin Haklarının Tahakkuku için Gerekli Belgeler ve Sorumluluklar
 Dilekçe Örnekleri
 Önemli Adres ve Telefonlar

 Maddi Haklar Çizelgesi