Şehitliklere Defnedilecekler

Şehit Varislerine Yardım Yapan Vakıf ve Kurumlar

- TSK Mehmetçik Vakfı

- Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

Askerlik mesleğine ilişkin ortak anıları yaşatmak, üyelerin onurunu korumak, haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, aralarında dayanışma sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Üye olmak için istenen belgeler;

 • Üyelik Müracaat Dilekçesi,

 • T.C.Emekli Sandığı Tanıtım Kartının iki yüzünün fotokopisi,

 • Muhtarlıktan ikamet ilmühaberi ile nüfus cüzdanı sureti,

 • Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı,

 • 4 Adet vesikalık fotoğraf,

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Yardıma, bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan şehitlerimizin eş, çocuk, anne ve babalarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı;

 • Çocuk yuvaları,

 • Yetiştirme yurtları,

 • Kreş ve gündüz bakım evleri,

 • Huzur evleri,

 • Bakım ve rehabilitasyon merkezleri,

 • Kadın misafirhaneleri,

 • Yaşlı danışma merkezlerinde, kurum olanakları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin başvuruları öncelikle kabul edilmektedir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.

- T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü (Samsun)

Terörle mücadelede şehit olan T.S.K’ ne mensup şehitlerden sosyal güvencesi bulunmayan anne, baba, eş ve çocuklarına üniversitenin hastane ve diş hekimliği fakültesinde ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

- T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

Ülkemizin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit düşen ve sosyal güvencesi bulunmayan,T.S.K. mensubu er ve erbaşların anne,baba,eş ve çocuklarının muayene,tetkik ve tedavileri Fırat Tıp Merkezinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

 Şehitlerin Nakli ve Defninde Sorumluluklar
 Şehitler için Yapılacak Törenler
 Şehitliğe Gömülme İşlemleri ve Şehit Mezarlarının Yapılması
 Şehit Varislerine Sağlanan Maddi Haklar

 - K.K.K.lığı İlk Destek Yardımı
 - TSK Dayanışma Vakfı Yardımı
 -
Nakdi Tazminat
 - T.C.Emekli San.Gn.Müdürlüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiye Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması
 - Ordu Yardımlaşma Kurumu Ölüm Yardımı
 - Toplu Konut Kredisi Verilmesi
 - Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı
 - Şehit Yakınlarına İş Temini

 Şehit Varislerine Tanınan Diğer Haklar

 - Bayrak Verilmesi
 -
Madalya ve Berat Verilmesi
 - Şehidin Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlik Muafiyeti
 
- Şehit Kardeşlerinin İkametgahlarına Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması
 
- Hastanelerden Yararlanma
 -
Kimlik Kartı Verilmesi
 
- Orduevlerinden Yararlanma
 - Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma
 - Ücretsiz Seyahat Hakkı
 -
2684 Sy.Kn.Göre İlköğretim ve Ortaöğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
 
- Okullara Öncelikle Alınma
 -
Şehit Sb./Astsb. Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri
 -
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Öncelikle Yararlanma
 -
Telsim "Onur Hat" Aboneliği
 -
Yükseköğrenim Katkı Paylarının Alınmaması
 - TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden Yararlanma
 - Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim
 - TSK Sosyal Tesislerinde İstifadede Otopark Ücreti Alınmaması
 - TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması

 Şehit Varislerine Yardım Yapan Vakıf ve Kurumlar

 - TSK Mehmetçik Vakfı
 -
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
 -
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 - T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü (Samsun)
 - T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

 Şehit Varislerinin Haklarının Tahakkuku için Gerekli Belgeler ve Sorumluluklar
 Dilekçe Örnekleri
 Önemli Adres ve Telefonlar

 Maddi Haklar Çizelgesi

 

Başa Dön