Şehitliklere Defnedilecekler

Dilekçe Örnekleri

Örnektir

(Nakdi Tazminat İstek Dilekçesi)

KARA KUVVETLERİ PERSONEL İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞINA

                                                                       ANKARA

            (Maaş İstek Dilekçesi)

T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                       ANKARA

(Yardım İstek Dilekçesi)

TSK. MEHMETÇİK VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                           ANKARA         

 

.../.../... tarihinde.................................................................sonucu şehit olan eşim/oğlum/babam ..... ....................................’dan dolayı şahsıma bağlanacak Aylığın / ödenecek Nakdi Tazminatın/Mehmetçik Vakfı yardımının aşağıda belirttiğim adresime gönderilmesini arz ederim. .../.../...

          
                 (İmza)

              Adı Soyadı

Adres/Telefon Numarası :

Banka adı ve hesap numarası:

 

Örnektir

(Veraset İlamı İstek Dilekçesi)    

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                                                                       ..................

Davacı   :           (Vefat edenin babası,annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı   :           Hasımsız

Dava     :           Veraset

Olaylar  :

        ..........ili, ..........ilçesi, ............hane, .............cilt, ................sayfa nüfusuna kayıtlı (oğlum, eşim, kardeşim) .....................................     .../.../199   tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ................... (babası, annesi, eşi veya çocukları) ..................... bırakmıştır.

             Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki sebepler : M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller               : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep                :Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim.
                                                                                                        .../.../..

                                               Davacı
                                   (Baba, eş, anne, kardeş)

 Şehitlerin Nakli ve Defninde Sorumluluklar
 Şehitler için Yapılacak Törenler
 Şehitliğe Gömülme İşlemleri ve Şehit Mezarlarının Yapılması
 Şehit Varislerine Sağlanan Maddi Haklar

 - K.K.K.lığı İlk Destek Yardımı
 - TSK Dayanışma Vakfı Yardımı
 -
Nakdi Tazminat
 - T.C.Emekli San.Gn.Müdürlüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiye Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması
 - Ordu Yardımlaşma Kurumu Ölüm Yardımı
 - Toplu Konut Kredisi Verilmesi
 - Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı
 - Şehit Yakınlarına İş Temini

 Şehit Varislerine Tanınan Diğer Haklar

 - Bayrak Verilmesi
 -
Madalya ve Berat Verilmesi
 - Şehidin Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlik Muafiyeti
 - Şehit Kardeşlerinin İkametgahlarına Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması
 - Hastanelerden Yararlanma
 -
Kimlik Kartı Verilmesi
 - Orduevlerinden Yararlanma
 - Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma
 - Ücretsiz Seyahat Hakkı
 -
2684 Sy.Kn.Göre İlköğretim ve Ortaöğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
 - Okullara Öncelikle Alınma
 -
Şehit Sb./Astsb. Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri
 -
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Öncelikle Yararlanma
 -
Telsim "Onur Hat" Aboneliği
 -
Yükseköğrenim Katkı Paylarının Alınmaması
 - TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden Yararlanma
 - Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim
 - TSK Sosyal Tesislerinde İstifadede Otopark Ücreti Alınmaması
 - TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması

 Şehit Varislerine Yardım Yapan Vakıf ve Kurumlar

 - TSK Mehmetçik Vakfı
 -
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
 -
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 - T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü (Samsun)
 - T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

Şehit Varislerinin Haklarının Tahakkuku için Gerekli Belgeler ve Sorumluluklar
Dilekçe Örnekleri

 Önemli Adres ve Telefonlar

 Maddi Haklar Çizelgesi