Anabilim Dalının Tanıtımı


Tıbbi Biyokimya AD. idari, eğitim öğretim, kan alım merkezi ve laboratuvarlar olmak üzere 4 kısımdan oluşmuştur.

Laboratuvar kısımları ise

 

1.         Rutin Biyokimya Laboratuvarı

2.         Hematolojik Analizler Laboratuvarı

3.         İdrar Analizleri Labaratuvarı

4.         İmmunokimya Laboratuvarı ve RIA Laboratuvarı

5.         HPLC Laboratuvarı

6.         Elektroforez ve Nefelometre Laboratuvarı

7.         Biyokimyasal Genetik ve Metabolizma Laboratuvarı

8.         Eser Element Laboratuvarı

9.         Acil Biyokimya Laboratuvarı

10.       Kalite Kontrol Ünitesi

11.       Uzmanlık Öğrencisi Laboratuvarı’ndan oluşmaktadır

 

Laboratuvarımızda yılda toplam 4.22 milyon analiz yapılmakta olup, bunlardan 1.35 milyonu yatan hasta, 2.87 milyonu ise ayaktan hastalardan yapılan analizlerdir. Testler modern teknolojiler (Otoanalizörler, HPLCvs) kullanılarak en doğru, en hızlı ve en ekonomik şekilde yapılmaktadır. Tüm laboratuar  sonuçları istem yapan hekim tarafından hastane bilgi sisteminde görülmektedir.

 

Eğitim Öğretim Kısmı

Anabilim Dalı bünyesinde görevli 3 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent olmak üzere 11 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.

 

Kan alım merkezi

Kan alım merkezi; bir nöbetçi, bir heyet, bir OGTT kabini olmak üzere toplam 7 kabinden oluşmaktadır. 11 Hemşire ve 5 sivil memur ve OGTT kabininde görevli bir laboratuvar teknisyeni ile hizmet vermektedir. Tıbbi Biyokimya laboratuvarlarında çalışılan testler yanında Mikrobiyoloji, Farmakoloji ve İmmünoloji laboratuvarlarında çalışılacak testlere ait kan örnekleri de kan alım merkezinde alınmaktadır. Randevulu olarak hizmet vermekte olan OGTT kabininde 50 gr, 75 gr, 100 gr glukoz yükleme testleri ve laktoz yükleme testi  yapılmaktadır.

 

LABORATUVARLAR

 

Rutin Biyokimya Laboratuvarı

Rutin Biyokimya laboratuvarı kısmında modern teknolojiye sahip otoanalizörler kullanılarak hasta materyallerinde (serum, idrar, plevra sıvısı, BOS sıvısı) 32 adet rutin biyokimyasal parametrenin tayini yapılmaktadır. Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler için her gün en az iki seviyeli iç kalite kontrol çalışmaları yapılmakta ve sorumlu öğretim üyesi veya uzman tarafından değerlendirilmektedir. Laboratuvarımızda yapılan testlerin uluslararası uyumluluğu ise eksternal kalite kontrol programlarına katılım ile teyit edilmektedir.

 

 

Hematolojik Analizler Laboratuvarı

Hematolojik Analizler Laboratuvar kısmında modern teknolojiye sahip cihazlar ile kan sayımı, sedim ve koagülasyon testleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler için her gün en az iki seviyeli iç kalite kontrol çalışmaları yapılmakta ve sorumlu öğretim üyesi veya uzman tarafından değerlendirilmektedir. Laboratuvarımızda yapılan tam kan sayımı ve koagulasyon testlerinin uluslararası uyumluluğu ise eksternal kalite kontrol programlarına katılım ile teyit edilmektedir.

 

 

İdrar Analizleri Laboratuvarı

İdrar Analizleri Laboratuvarı kısmında tam otomatik cihazlar kullanılarak idrar örneklerinin kimyasal ve mikroskobik analizleri ve gaitada gizli kan tayini yapılmaktadır. Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler için her gün en az iki seviyeli iç kalite kontrol çalışmaları yapılmakta ve sorumlu öğretim üyesi veya uzman tarafından değerlendirilmektedir.

 

İmmunokimya Laboratuvarı ve RIA Laboratuvarı

İmmunokimya  ve RIA Laboratuvarında elektrochemiluminesans ve radioimmünassay yöntemleri kullanılarak tümör belirteçleri ve hormon  analizleri başta olmak üzere 42 test yapılmaktadır. Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler için her gün en az iki seviyeli iç kalite kontrol çalışmaları yapılmakta ve sorumlu öğretim üyesi veya uzman tarafından değerlendirilmektedir. Bir çok testin uluslararası uyumluluğu  eksternal kalite kontrol programlarına katılım ile teyit edilmektedir.

Gerektiği durumlarda laboratuvar sonuçları hakkında  klinisyen bilgilendirilmekte ve klinisyen-laboratuvar işbirliği sağlanmaktadır.

 

HPLC Laboratuvarı

HPLC Laboratuvarında farklı dedektörler ile donatılmış HPLC cihazları ile idrar ve plazma örneklerinden katekolaminler (noradrenalin, adrenalin, dopamin) ve atılım ürünleri, 25-OH Vitamin D3, homosistein ve bazı osteoporoz belirteçleri (Hydroxy-Pyridinium-Crosslinks) çalışılmaktadır. Ayrıca araştırma maksatlı özel çalışmalar ve tez çalışmaları olarak; ADMA, neopterin, 3-nitrotirozin ve melatonin gibi parametreler de çalışılmaktadır.

 

Özel Proteinler ve Elektroforez Laboratuvarı

Agaroz jel elektroforezi ile serum, tam kan ve idrar örneklerinde protein, hemoglobin, lipoprotein elektroforezi; immünfiksasyon, alkalen fosfataz (ALP), laktat dehidrojenaz (LDH), kreatin kinaz (CK) izoenzim elektroforezleri yapılmaktadır.

Bunun yanında, nefelometre cihazları ile de özel testler yapılmaktadır. Bu maksatla Lp(a), Apo A-I, Apo B, seruloplazmin, haptoglobilin, mikroalbumin, transferrin, prealbumin, β2-mikroglobulin gibi özel plazma ve idrar protein analizleri yapılmaktadır.

 

Biyokimyasal Genetik ve Metabolizma Laboratuvarı

50 Özel test ile ülkemizde sayıları sınırlı kalıtsal metabolizma hastalık tanı laboratuvarlarından biridir. Biyokimyasal Genetik ve Metabolizma laboratuvarının özel bir ünitesi olan Porfiriya laboratuvarı, biyolojik materyallerde (idrar, gaita, kan) porfirin analizleri (HPLC ile porfirin fraksiyonasyonu dahil 11 analiz) yapılarak porfiriyaların biyokimyasal tanı ve tiplendirmesinin yapıldığı, Uluslararası Klinik Biyokimya Federasyonu (IFCC)  tarafından “Porfiriya Biyokimyasal Tanı Laboratuvarı” olarak kabul edilmiş ülkemizdeki tek porfirin laboratuvarıdır. Porfirin laboratuvarı 1996-2011 yılları arasında  RCPA-AACB Chemical Pathology Programs-Avusturalya, 2011-Ağustos ayından itibaren Europen Porphyria Network (EPNET) eksternal kalite kontrol programları altında çalışmalarını sürdürmektedir. Yakın gelecekte porfiriyalardan sorumlu enzim analizleri ve DNA analizlerinin yapılması planlanmaktadır.

 

Eser Element Laboratuvarı

Eser element laboratuvarı kısmında Atomik Absorbsiyon cihazı kullanılarak hasta materyallerinde (idrar ve serum) Li, Cu, Zn gibi eser elementlerin tayini yapılmaktadır.

 

T. Biyokimya Acil Laboratuvarı

Tıbbi Biyokimya Acil Laboratuvarı 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Acil biyokimya laboratuvarında; tüm acil niteliği taşıyan testler mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır. Acil Laboratuvarında çalışılan tüm testler için her gün en az iki seviyeli iç kalite kontrol çalışması yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yapılan rutin biyokimya testlerinin uluslararası uyumluluğu ise eksternal kalite kontrol programlarına katılım ile teyit edilmektedir.

 

Kalite Kontrol Ünitesi

Tıbbi Biyokimya AD. Bşk.lığı yurt dışı eksternal kalite kontrol programlarına üyedir. Ayrıca bu konuda TSK Sağlık K.lığı bağlısı Asker Hastaneleri ile sürekli koordinasyon halindedir.


Uzmanlık Öğrencisi Laboratuvarı

Tıbbi Biyokimya Bölümü bünyesinde yerli ve yabancı uyruklu birçok öğrenciye,  uzmanlık eğitimi, doktora eğitimi, yüksek lisans eğitimi verilmekte olup, bu öğrencilerin laboratuvar disiplinini kazanması ve fiziksel becerilerini geliştirilmesi amacıyla hizmet vermektedir.

 
Tasarım: GATA © 2011
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.